Zestawienie zużycia energii elektrycznej za IV kwartał 2022 r.

W okresie od 30.09.2022 do 31.12.2022

 Termin płatności do  dnia  20 lutego 2023

 


Zarząd ROD RYNIA ogłasza nabór ofert na wykonanie zadania inwestycyjnego pt: „Przebudowa zbiornika wodnego w celu regulacji zaburzonych stosunków wodnych wpływających negatywnie na zieloną infrastrukturę ROD Rynia oraz odnowienie zieleni (krzewy, murawa)  na terenie objętym przebudową, ze szczególnym uwzględnieniem nasadzenia z gatunków rodzimychfinansowanego z grantu udzielanego w ramach projektu realizowanego w działaniu 2.5 Osi Priorytetowej II POIiŚ – Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych.

Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy rodrynia@rodrynia.pl

Na oferty czekamy do 15 stycznia 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Koncepcja przebudowy zbiornika ROD Rynia

Załącznik nr  1 – plan ROD

Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY ROD RYNIA

Załącznik nr  3-foto obecnego widoku zbiornika

Załacznik 4 – Przekrój poprzeczny zbiornika

 


Szanowni Państwo,

Z wielką radością informuję, że dzisiaj 15 listopada 2022 , po wielotygodniowej wytężonej pracy części Członków Zarządu o pozyskanie środków  w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie grantu w ramach projektu Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych otrzymaliśmy pozytywną merytoryczną ocenę naszego wniosku o „Przebudowę zbiornika wodnego w celu regulacji zaburzonych stosunków wodnych wpływających negatywnie na zieloną infrastrukturę „ROD Rynia” oraz odnowienie zieleni na terenie objętym przebudową, ze szczególnym uwzględnieniem nasadzenia z gatunków rodzimych”

Oznacza to, że już niedługo zmieni się nie do poznania sam staw i jego otoczenie.

Szczególnie bardzo dziękuje Koledze Mirosławowi Dobrosielskiemu, którego ogromny wkład pracy doprowadził do przyznania grantu.

Pozdrawiam

Maciej Orpel

Prezes ROD RYNIA


Zestawienie zużycia energii elektrycznej za III kwartał 2022 r.

W okresie od 30.06.2022 do 30.09.2022

 Termin płatności do  dnia  30 listopada 2022

 


Oferta Światłowodu dla Działkowców ROD Rynia.

Szanowni Państwo, razem z Prezesem ROD Rynia, chcielibyśmy zaproponować Państwu możliwość podłączenia światłowodu na terenie Państwa działek.

Wszystkie prace, jeśli chodzi o tereny wspólne, chcielibyśmy poprowadzić pod ziemią, jednak wiąże się to z dość sporymi kosztami, abyśmy mogli wyliczyć rentowność Inwestycji, musimy znać potencjał.

Poniżej kilka Informacji

1. Sieć główną, wkopujemy w tereny wspólne (tzn. drogi), co każdą odnogę, będziemy stawiać skrzynki, z których będzie można się rozejść na poszczególne działki. Przejście do poszczególnych działek będą wykonywane metodą po ogrodzeniu (przy fundamencie, bądź ziemi, w odpowiedniej zabezpieczającej rurce (średnica 1,2 cm).  Jeśli Klient życzy sobie, aby rurka na jego terenie była zakopana, musi przekop wykonać na własną rękę.
2. Każdy klient dostaje od nas Router z Wifi w cenie abonamentu (w formie dzierżawy).
3. Posiadamy również usługę Telewizji Światłowodowej (ważną informacją, jest to że połączenie dekodera, z routerem jest przewodowe) . Dlatego preferujemy postawienie routera blisko odbiornika TV.
4 Informacja, czy i w jakiej skali inwestycja z światłowodem się odbędzie zależy tylko od skali zainteresowania. Dopuszczamy możliwość okablowania całego terenu ROD, jak i tylko tych części w których będzie zainteresowanie.

5. Oferta
Internet

Pobieranie do 120 Mb/s
Wysyłanie do 60 Mb/s
Pobieranie do 300 Mb/s
Wysyłanie do 150 Mb/s
Pobieranie do 600 Mb/s
Wysyłanie do 300 Mb/s
Pobieranie do 800 Mb/s
Wysyłanie do 400 Mb/s

Abonament

69,99 zł brutto

79,99 zł brutto

89,99 zł brutto

119,99 zł brutto

Instalacja

199,99 zł brutto

49,99 zł brutto

1,23 zł brutto

1,23 zł brutto

 Telewizja

Smart 152 Kanały Optimum 197 kanałów Platinum 232 Kanały

Abonament

54,99 zł brutto

69,99 zł brutto

99,99 zł brutto

Instalacja

19,99 zł brutto

19,99 zł brutto

19,99 zł brutto

Nie ma możliwości wykupienia u nas tylko usługi samej TV
W przypadku usług łączonych Internet + Telewizja – dodatkowe rabaty
Wszystkie umowy zawierane są na 24 mc (nie posiadamy innych umów)

Ważne!
Tak jak napisałem wyżej musimy poznać potencjał, aby określić zakres prac oraz termin.

Wszelkie informacje/pytania – proszę kierować bezpośrednio do opiekuna terenu.

Prezes ROD nie ma wszystkich informacji na bieżąco oraz nie przyjmuje zamówień.

Dlatego wszystkie osoby zainteresowany proszę o kontakt/ przy składaniu zainteresowania,

proszę pamiętać o przekazaniu nr działki

Opiekun Handlowy
Artur Królak
Tel: 533 350 931
e-mail: Artur.krolak@n3net.pl


Drodzy Działkowcy,

informujemy, że Okręgowa Rada Mazowiecka PZD na podstawie Uchwały Nr 13/I/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. ustaliła wysokość podwyższonej opłaty ogrodowej dla Okręgu Mazowieckiego (tzw. wpisowe) dla nowych działkowców na 600 zł (słownie: sześćset złotych).

Ustalona wysokość wpisowego obowiązuje od 1 lipca 2022 r.

Pozdrawiam

Maciej Orpel

Prezes ROD RYNIA


Przypominamy wszystkim zapominalskim, że 30 czerwca 2022 minął termin zapłaty za użytkowanie działki w 2022 roku.

Tych z Państwa, którzy nie zapłacili jeszcze prosimy o pilne dokonanie wpłaty, a tym co zapłacili bardzo dziękujemy.


Szanowni Państwo,

Informujemy, że dniu 19 czerwca 2022 roku do Zarządu Ogrodu wpłynęła skarga o zakłócaniu spokoju i ciszy nocnej z soboty na niedzielę 19.06 br., do godziny drugiej nad ranem, z użyciem zainstalowanego na zewnątrz altanki nagłośnienia,  podczas  imprezy odbywającej się na jednej z działek niedaleko stawu.

Z przedstawionej informacji wynika, że  użytkownicy zignorowali prośbę sąsiadów o zakończenie hałaśliwego spotkania  i  kontynuowali imprezę do godziny drugiej nad ranem w niedzielę 19.06 br., uniemożliwiając wypoczynek nocny okolicznym działkowcom.

Bulwersującym jest przy tym fakt, że podczas rozmowy użytkownicy/imprezowicze powoływali się  na rzekomą zgodę Prezesa ROD Rynia na tę imprezę, CO JEST OCZYWISTYM KŁAMSTWEM.

Prezes, ani żaden z Członków Zarządu nie wydawał ani  nie ma zamiaru wydać kiedykolwiek w przyszłości zgody na libacje alkoholowe do rana.

Kolejna impreza do samego rana odbyła się ze środy na czwartek na jednej działek przy ogrodzeniu głównym.

Po raz pierwszy zdarzyło się do Zarządu zadzwoniła poirytowana mieszkanka jednego z domu poza naszym terenem z informacją, że nie dało się spać.

Imprezę udało się zakończyć dopiero po dwukrotnej wizycie Policji, ponieważ wcześniejsze uwagi i prośby ochrony o zachowanie ciszy nocnej zostały w wulgarny sposób zbyte przez pijanych ludzi.

Informuję, że do użytkowników tych działek zostały wysłane pisemne upomnienia z adnotacją, że każde kolejne takie libacje alkoholowe mogą skutkować wypowiedzeniem prawa do użytkowania.

Przypominamy, że każdy użytkownik działki na terenie ROD Rynia ma obowiązek przestrzegać zasad ustalonych w Regulaminie, z respektowaniem przepisów porządkowych i poszanowaniem prawa innych do wypoczynku.

Pisaliśmy i prosiliśmy Państwa wielokrotnie o uszanowanie ciszy nocnej i prawa do odpoczynku innych użytkowników, teraz po każdej takiej zidentyfikowanej imprezie zostanie wysłane upomnienie, aby mieć podstawę do wypowiedzenia prawa do użytkowania

Po raz kolejny zwracamy uwagę, że teren ROD RYNIA to nie jest teren wyłączony spod prawa, to nie jest jedna wielka imprezowania i grilownia letnia, na którą się przyjeżdża, zrobi imprezę, nie da się spać innym, no bo JA robię imprezę dla znajomych i pojedzie do domu jak gdyby nic się nie stało.

Może to akurat czyta ktoś, kto planuje zrobić takie huczne imprezy taneczno-wódczane, takim zachowaniem pokazujecie swoją kulturę, a może jej brak i nieliczenie się z innymi.

Zbliżają się wakacje i wiele osób będzie spędzało je na „RODOS”, więc proszę myśleć również o innych.

Życzymy jak zwykle miłego i spokojnego odpoczynku.


Oto kolejny przykład braku myślenia i braku poszanowania naszych wspólnych pieniędzy.

Co trzeba mieć w głowie, żeby worki z trawą wyrzucić w lasku brzozowym przy drodze, a miejsce do wyrzucania trawy zostało specjalnie oczyszczone dzień wcześniej.

Inna sprawą jest w ogóle wyrzucanie gałęzi w lasku. Co za problem zrobić kilka kroków więcej żeby wyrzucić te gałęzie i trawę do kompostownika?

Jak na pewno Państwo zauważyliście, oczyszczamy ten teren, w przyszłym tygodniu ręcznie zostanie oczyszczony lasek brzozowy z gałęzi i trawy, ale zapłacimy za to dodatkowe pieniądze.

Po raz kolejny apelujemy o nie wyłączenie myślenia na terenie ogrodu

Pozdrawiam

Maciej Orpel

Prezes ROD RYNIA


W ostatnią środę wyjeżdżając z ogrodu zauważyłem ciężarówkę jadącą z karpami na terenie ogrodu. Za nim jechał na traktorze Pan Jacek jeden z miejscowych wykonujących prace na ogrodzie

Pan dojechał do lasku brzozowego i bez żadnego pomyślunku chciał wyrzucić karpy do lasku brzozowego.

Na zwróconą uwagę stwierdził, że wszyscy tu wyrzucają. Po kilku minutach pyskówki ze mną i pracownikiem ochrony, po zagrożeniu, że już więcej nie będzie wpuszczany na ogród Pan wsiadł i wyjechał z ogrodu.

Szanowni Państwo, jeśli już zlecacie komuś wyrwanie karp drzew to umawiajcie się również na ich wywiezienie, bo opłata za śmieci nie obejmuje takich gabarytów

Pozdrawiam

Maciej Orpel

Prezes ROD RYNIA


Drodzy działkowcy,

Boisko zgodnie z regulaminem nie służy do spożywania alkoholu.

Jednak jeśli już Państwo muszą wypić i zakąsić na boisku to prosimy posprzątać po sobie, ludzie kulturalni tak czynią.

Pozdrawiam

Maciej Orpel

Prezes ROD RYNIA


Nowy, stały kontakt na stróżówkę przy bramie głównej – 669 621 797 


Kontakt z panią księgową 

Księgowość naszego ogrodu od 1 stycznia 2022 prowadzi księgowość zewnętrzna.

W sprawie wyliczeń należności , zaległości itp kontaktujemy się z

Księgową Ogrodu – Panią Anną Lasek

Kontakt telefoniczny tylko podczas dyżuru w każdy czwartek między 10- 14.

Anna Lasek – 780 435 011

W innych terminach dostępny jest mail: ksiegowoscrodrynia@tk365.pl


W zakładce stawki opłat opublikowaliśmy najnowsze ustalenia  Walnego Zebrania

z dnia 23.04.2022 co do stawek opłat za użytkowanie działki na rok 2022.

Prosimy o terminowe wpłaty na odpowiednie konto.


Zgodnie z sugestiami w trakcie Walnego Zebrania z dn 23.04.2022 , publikujemy

REGULAMIN BOISKA SPORTOWEGO W ROD RYNIA.

Wersja drukowana będzie wywieszona przy boisku.

Przed rozpoczęciem korzystania z boiska należy zapoznać się z regulaminem.

PLIK REGULAMINU DO POBRANIA


Szanowni Działkowcy,

W trakcie ostatniego Zebrania z 23 kwietnia 2022  , dużo się mówiło o racjonalnym podejściu do wyrzucania śmieci , rosnących  kosztach z tym związanych a także o zachowaniach działkowców wobec naszego mienia oraz w stosunku do osób pracujacych przy bramie wjazdowej ,nadzorujących monitoring , reagującyh na ewidentne przypadki działań naruszających Ogrodowe  przepisy i ustalenia podjęte na Walnych Zebraniach .

Wzbudzało to wiele kontrowersji , więc aby nie być gołosłownym będziemy tu pokazywać przykłady jak zachowują się działkowcy w naszym Ogrodzie.

Sami jesteśmy ciekawi ile takich różnych incydentów się uzbiera.

 24 kwietnia 2022

Jeden z działkowców był trzykrotnie proszony o nie wyrzucanie gruzu ponieważ nie jest to miejsce na gruz.

Dzięki monitoringowi byliśmy w stanie zareagować natychmiast i wiemy z której działki przywieziono ten gruz.

Niestety żadne prośby nie podziałały i w związku z tym działkowiec ten został poinformowany, że zostanie obciążony kosztami wywozu tego gruzu.

Możliwe, że na następnym zebraniu będzie pierwszy krzyczał , że koszty wywozu śmieci są za wysokie a Zarząd nic z tym nie robi.

Przypominamy, że jeśli macie Państwo budowę bądź remont zamawiacie na swój koszt kontener na gruz i odpady budowlane.

 A teraz  przykład w jaki sposób działkowcy odnoszą się do pracy panów w domku  przy bramie głównej obsługujących monitoring .

25.04.2022

Pan Franciszek pełniący służbę na bramie głównej na zwróconą uwagę działkowiczowi, że śmieci wrzuca się do kontenera a nie rzuca obok został zwyzywany od najgorszych, grożono mu pobiciem.

Oczywiście odważny działkowiec nie podał numeru działki, ale mamy numery auta którym się poruszał i sprawa będzie miała ciąg dalszy.

Pozdrawiam

Maciej Orpel

Prezes ROD RYNIA

 


Szanowni Państwo,

Od dnia 12.12.2021 można otwierać bramę wjazdową od ulicy Głównej przy pomocy smartfona.

Co należy zrobić:

Dopisz numer 600 212 944 do kontaktów w swoim smartfonie

Wyślij sms o treści OUT1 na podany powyżej numer aby otworzyć bramę przy ulicy Głównej.

Można również zainstalować na telefonie aplikacje Control GSM Widget na urządzenia mobilne z systemem Android Aplikacja jest dostępna do pobrania ze strony producenta www.controlgsm.dtm.pl

Aplikacja jest wygodną nakładką do wysyłania SMSów sterujących.

Dzięki instalacji aplikacji użytkownik nie będzie musiał wpisywać ręcznie komend sterujących w skrzynce nadawczej telefonu.

Aplikacja pozwala na wygodne i intuicyjne sterowanie urządzeniami z poziomu przycisku na ekranie telefonu.

Z poziomu aplikacji możliwe jest również sprawdzenie stanu wejść i wyjść odbiornika.

Klikając w odpowiednio skonfigurowany widget urządzenie zostanie wysterowane lub użytkownik otrzyma informację o stanie danego wejścia lub wyjścia w formie graficznej oraz w wiadomości SMS. Film instruktażowy dostępny jest tu: https://youtu.be/cbJeYctaVkk

UWAGA – W przypadku braku możliwości otworzenia bramy prosimy o przesłanie maila na adres rodrynia@rodrynia.pl z podaniem numeru działki, imion i nazwisk oraz numeru/numerów telefonów, które chcielibyście Państwo dołączyć.

W przypadku braku możliwości automatycznej konfiguracji widgeta (POBIERZ KONFIGURACJE) proszę spróbować manualnie go skonfigurować (MANUALNA KONFIGURACJA)

Po wejściu w tryb manualnej konfiguracji wprowadzamy nazwę widgeta np. BRAMA RYNIA, hasło nie jest wymagane.

Poniżej – „kanał powiązany z widgetem” zaznaczamy OUT1, następnie ”funkcja przycisku i kolor widgeta zaznaczamy Włącz i wybieramy ulubiony kolor.

Naciskamy „Dodaj widget”. Naciskając na ten widget brama powinna się otwierać

Pozdrawiam

Maciej Orpel

Prezes ROD RYNIA

P.S. Ciągle działają i będą działać ( dopóki są sprawne ) piloty do bramy , nie będziemy ich wyłączać, ale bardzo podrożały i nie będziemy  już ich kupować ani wymieniać na nowe w razie ich awarii lub utraty.
Szanowni Działkowcy,

W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy wójt Gminy Nieporęt powołał Zadaniowy Zespół Kryzysowy ds. migracji ludności.

ZBIERAMY :

Na ten moment potrzebujemy najpilniej  nowych rzeczy :

Koce, kołdry, poduszki, komplety pościeli, śpiwory, kapcie dziecięce i dla dorosłych, bieliznę  osobistą, ręczniki kąpielowe

Prosimy też o trwałą żywność z długim terminem przydatności, jednorazowe pieluszki, nowe kocyki dziecięce, gryzaczki, butelki na mleko, chusteczki nawilżane dla niemowląt, mleko dla dzieci, środki higieny osobistej.

PUNKTY ZAKWATEROWANIA DLA UCHODŹCÓW

Jeśli chcesz udzielić tymczasowego schronienia / udostępnić lokum dla osób uciekających z Ukrainy, które potrzebują schronienia w Polsce napisz do nas na adres pomagamukrainie@nieporet.pl

Uwaga!

Oferty pomocy przewidują chęć udzielenia mieszkania / pokoju

WYŁĄCZNIE NIEODPŁATNIE.

Zbiórki finansowe na rzecz mieszkańców Ukrainy prowadzą:

Fundacja Siepomaga: https://www.siepomaga.pl/ukraina

Polska Akcja Humanitarna (PAH): https://www.pah.org.pl/wplac/?form=ukraina wpłaty na pomoc bezpośrednią włączając w to żywność i inne formy wsparcia dla ludzi, którzy muszą uciekać ze swoich domów na konto: 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772

Caritas Polska: https://caritas.pl/ukraina/ wpłaty na najpilniejsze potrzeby, żywność, środki higieniczne i zapewnienie podstawowej pomocy materialnej konto: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem UKRAINA lub SMS o treści „UKRAINA” pod numer 72052 (koszt to 2,46 zł z VAT)

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM): https://pcpm.org.pl/ukraina lub wpłaty na konto 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”. Środki zostaną przeznaczone na pomoc humanitarną, ewakuację ludności oraz wsparcie psychologiczne dla dzieci.

Polski Czerwony Krzyż (PCK): Wpłaty na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie pozostałych priorytetowych potrzeb. Konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA” oraz na stronie https://pck.pl/wspieraj-nas/

Polska Misja Medyczna / Polish Medical Mission: Wpłaty na zapewnienie szybkiego wsparcia medycznego i zakup niezbędnych środków medycznych i przekazane lokalnej organizacji pomocowej – Czerwonemu Krzyżowi w Słowiańsku w obwodzie donieckim. https://pmm.org.pl/chce-pomoc#ukraina lub przelew na konto: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444 z dopiskiem UKRAINA

UNICEF Poland: Zbiórka na zapewnienie dzieciom m.in. bezpiecznych schronień i wsparcia psychologicznego, opieki medycznej, czystej wody i środków higienicznych: https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje/pomoc-dla-ukrainy

STRONA RZĄDOWA Z INFORMACJAMI DLA UCHODŹCÓW – https://www.gov.pl/web/udsc/uchodzcy

STRONA W JĘZYKU UKRAIŃSKIM/ Помощь для граждан Украины– TUTAJ

Szukasz ratunku przed wojną?
Chcesz wesprzeć uchodźców?

Tu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz https://pomagamukrainie.gov.pl/

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował specjalną infolinię dedykowaną osobom
potrzebującym pomocy (+48 47 721 75 75).

Pozdrawiam

Maciej Orpel

Prezes ROD RYNIA

 

Komunikat w tej sprawie.

 


Drodzy Działkowcy,

Otrzymaliśmy w ciągu dwóch ostatnich dni kilka telefonów od naszych działkowców z pytaniami czy mogą na działce w swoich domkach umieścić uchodźców z Ukrainy.

Zarząd ROD RYNIA oczywiście wyraża zgodę na takie przyjęcia uchodźców,

ale zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o:

  1. Zgłoszenie takiego faktu do ochrony bądź bezpośrednio do Prezesa telefonicznie bądź mailowo

  2. Podanie ile osób, w jakim wieku będzie przebywać w ogrodzie

  3. Na jak długo przewidujecie Państwo pobyt tych ludzi.

Jeżeli ktoś zdecyduje się na ten szlachetny czyn, to bardzo prosimy, aby przyjęte osoby nie były pozostawione same sobie, bo to użytkownicy działek odpowiadają za swoich gości, Zarząd w miarę swoich możliwości oczywiście służy pomocą

Pozdrawiam

Maciej Orpel

Prezes ROD RYNIA


Szanowni Państwo,

Od dnia 12.12.2021 można otwierać bramę wjazdową od ulicy Głównej przy pomocy smartfona.

Co należy zrobić:

Dopisz numer 600 212 944 do kontaktów w swoim smartfonie

wykonaj połączenie na podany powyżej numer aby otworzyć bramę przy ulicy Głównej

** połączenie jest bezpłatne

UWAGA – W przypadku braku możliwości otworzenia bramy prosimy o przesłanie maila na adres rodrynia@rodrynia.pl z podaniem numeru działki, imion i nazwisk oraz numeru/numerów telefonów, które chcielibyście Państwo dołączyć.

Pozdrawiam

Maciej Orpel

Prezes ROD RYNIA


Szanowni Państwo,

Po raz kolejny przypominamy, że zgodnie z regulaminem ROD do obowiązków działkowca należy dbanie o to, aby gałęzie drzew nie przerastały poza obręb działki i wystawały na drogi.

Wielokrotnie zdarza mi się z Państwem osobiście rozmawiać na ten temat podczas spacerów po ogrodzie. Niestety na rozmowach się kończy.

W związku z tym, po upływie dwóch tygodni od ukazania się tej informacji tj, około 14 września, Gospodarz Pan Ryszard Czubak będzie na prośbę Zarządu jeździł po ogrodzie i usuwał wystające poza granice działki gałęzie.

Gałęzie te będzie układał wzdłuż działki NIE BĘDZIE ICH WYWOZIŁ, a kosztem wycinki gałęzi zostanie obciążony działkowiec.

Od wielu tygodni mamy wiele skarg od Panów świadczących usługi asenizacyjne, że do wielu działek nie mogą dojechać, bo gałęzie wystają poza obręb działki a oni niszczą sobie samochody poprzez liczne zadrapania na beczkach i połamane lusterka.

Kolejnym problemem na który chciałbym zwrócić uwagę, to koszenie, piłowanie i używanie innych narzędzi elektrycznych i spalinowych w niedziele.

W regulaminie ROD nie ma przepisu zabraniającego używania urządzeń elektrycznych i spalinowych w niedziele, ale uszanujmy potrzebę odpoczynku Sąsiadów i chociaż niech jeden dzień w tygodniu będzie cichy pozbawiony dźwięków pracujących urządzeń elektrycznych i spalinowych.

WPROWADŹMY I PROMUJMY WSZYSCY NA TERENIE OGRODU ZASADĘ CICHEJ NIEDZIELI

Pozdrawiam

Maciej Orpel

Prezes ROD RYNIA


UWAGA !  Bardzo ważna informacja

W dniu 1.07.2021 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (zwana CEEB), do której właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany zgłaszać posiadane źródła ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

 

SZANOWNI PAŃSTWO

W nawiązaniu do komunikatu Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 lipca 2021 r.    w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków Zarząd ROD RYNIA informuje, że:

W dniu 1.07.2021 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (zwana CEEB), do której właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany zgłaszać posiadane źródła ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

Obowiązek ten został wprowadzony ustawą z dnia 29.10.2020 r. o zmianie ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw i wszedł w życie z dniem 1 lipca b.r.  (zgodnie z terminem określonym w komunikacie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków). Aktualnie wynika on z art. 27a – 27 g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgłoszenia źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy dokonać poprzez złożenie deklaracji elektronicznie na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/

 (konieczne jest jednak posiadanie profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego przez składającego deklarację) albo pisemnie.

Wersję papierową deklaracji należy złożyć w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na umiejscowienie budynku (osobiście lub listownie).

Wzór deklaracji (m.in. dla nieruchomości niezamieszkanych – formularz B) dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

(https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq),

na której znajdują się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Ww. deklarację należy złożyć w następujących terminach:

  • deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).

  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do 1 MW dotyczy  wszystkich właścicieli lub zarządców budynków lub lokali posiadających takie instalacje.

Dotyczy więc zarówno budynków/ lokali zlokalizowanych na nieruchomości zamieszkanych, jak i niezamieszkanych.

Oznacza to, że obowiązek składania deklaracji dotyczy również PZD – tj. poszczególnych działkowców, posiadających altany działkowe wyposażone m.in. w ogrzewanie elektryczne, w kominki, kozy itd. (do 1 KW).

Przy czym, zarządy ROD jako właściciele budynków na terenie ROD, jak i działkowcy jako właściciele altan działkowych (zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o ROD), są zobowiązani do realizacji ww. obowiązku we własnym zakresie tj. poprzez wypełnianie i składanie deklaracji

Szczegółowe rodzaje źródeł ciepła oraz źródeł spalania paliw do 1 MW oraz dane ich dotyczące, które podlegają zgłoszeniu zostały szczegółowo określone ww. deklaracji.

Wątpliwości dotyczące wypełnienia deklaracji oraz inne pytania można kierować bezpośrednio na adres e-mailowy: info-CEEB@gunb.gov.pl.

Zwracamy się do wszystkich działkowców o realizację ww. obowiązku w terminie!

Czyn ten, polegający na braku złożenia deklaracji zagrożony jest karą grzywny, stosownie do art. 27 h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.